יום ה', טז’ באדר א' תשע”ט
דף הבית מרחבי כיתה מרחבי מקצוע webtop מרחב מורים פינת היועצת יצירת קשר.
בית ספר "שרת" אימץ את תוכנית המוגנות כחלק ממהלך חינוכי מקיף שמטרתו פיתוח אקלים מיטבי ומניעת אלימות.התכנית פועלת בביה"ס מזה 6 שנים כשבמהלכן עברה התכנית תהליך של שדרוג ועדכון ע"י צוות ביה"ס

תכנית המוגנות יוצאת מתוך תפיסה המאמינה ביכולתם של תלמידנו לקחת אחריות על התנהגותם ומושתתת על שלושה עקרונות: לכל תלמיד יש זכות ללמוד בסביבה מוגנת, ללא חשש מפגיעות פיזיות, מבריונות וממגע לא רצוי. לכל איש צוות יש זכות לסביבה מוגנת. לכל הורה יש זכות לשלוח את ילדו לבי"ס בידיעה שמוגנותו מובטחת. בבסיס התכנית עומד חוק המוגנות המתייחס לכל באי הקהילה: תלמידים, מורים והורים: בית ספר "משה שרת" מגדיר את הביטחון והמוגנות של כל באי הקהילה כזכויות שאין להפר אותן. התנהגות מסכנת או פוגעת באדם, בכבודו וברכוש – אסורה בהחלט. בהגדרתו כ"חוק בית ספרי" - חוק המוגנות אינו ניתן למשא ומתן והינו בבחינת "בל יעבור". ההתמודדות עם התנהגויות מסכנות או פוגעות מחייבת את כולנו לדבר ולהשתמש בשפה אחידה, להגדיר באופן ברור נורמות התנהגות נדרשות ולהגיב כלפי תלמידים המפרים אותן. על כן, לצד החוק הבית-ספרי, הוגדרו התנהגויות מסכנות ופוגעות אשר לא תתקבלנה בביה"ס. כמו כן נקבעה מערכת של תגובות מדורגות כלפי תלמידים המפרים את החוק. התגובות שנקבעו שומרות על כבוד התלמיד ומתבססות על הנחיות חוזר מנכ"ל. במסגרת שיעורי חינוך בכתות, עסקנו בשבועיים האחרונים בפעילויות שמטרתן הגדרה והפנמה של כללי המוגנות והדרך הנדרשת ליישומם בחיי ביה"ס. בין מכלול הנושאים עסקנו ב: משמעות החוק ,זכויות וחובות, כישורי אחריות , סוגי אלימות, דרכים לפתרון סכסוכים, הכרות עם החוק הבית-ספרי ומדרג התגובות הבית-ספרי. מדרג התגובות 1 נקודה התנהגות מסכנת 2 נקודות פגיעה ברכוש או - 2 התנהגויות מסכנות 3 נקודות התנהגות פוגעת או – התנהגות מסכנת + רכוש שהייה בחדר מחשבה תיעוד האירוע חתימת ההורים על הדו"ח. שהייה בחדר מחשבה תיעוד האירוע חתימת ההורים על הדו"ח שיחה משמעותית עם מחנך/ת מורה מקצועי/ת שהייה בחדר מחשבה תיעוד האירוע חתימת ההורים על מכתב רשמי שיחה משמעותית עם מחנך/ת מורה מקצועי/ת 4-5 נקודות התנהגות פוגעת + מסכנת או: התנהגות פוגעת + רכוש 6-8 נקודות 2 התנהגויות פוגעות, או: 2 התנהגויות פוגעות + פגיעה ברכוש 9 נקודות 3 התנהגויות פוגעות שהייה בחדר מחשבה תיעוד האירוע שיחה משמעותית עם מחנך/ת מורה מקצועי/ת הזמנת ההורים לשיחה בביה"ס שהייה בחדר מחשבה תיעוד האירוע יידוע ההורים טלפונית. מכתב אזהרה לפני השעיה. שיחת התלמיד עם מנהל ביה"ס. שהייה בחדר מחשבה תיעוד האירוע השעיה הזמנת הורים לשיחת מנהל, לאחר השעיה. 1. במקרה של התנהגות שתוצאותיה חמורות: התלמיד יושעה מביה"ס באופן מיידי. 2. במקרה של פגיעה באיש צוות: התלמיד יושעה מביה"ס באופן מיידי. 3. במקרה של פגיעה ברכוש: יידרש התלמיד לתקן/לנקות את הנזק. 4. תלמיד שהושעה במהלך מחצית לא מקבל, בשום מקרה, ציון א' בהתנהגות. 5. במחצית השנה ייעשה איפוס נקודות לכל התלמידים. 6. אם התלמיד לקח אחריות על התנהגותו ולא היה מעורב בהתנהגות מסכנת/פוגעת במשך 3 שבועות רצופים, יימחקו 2 נקודות מסך הנקודות שצבר.