יום ב', יט’ בתמוז תשע”ט
דף הבית מרחבי כיתה מרחבי מקצוע webtop מרחב מורים פינת היועצת יצירת קשר
במסגרת תרגיל התגוננות ארצי, יקיים משרד החינוך תרגיל "למידה מרחוק" בחירום, ביום ד' 13 במרץ 2019. במהלך התרגיל יתרגלו המורים והתלמידים את המערכות "ללמידה מרחוק" שיופעלו בזמן חירום. תרגיל "למידה מרחוק" בחירום מיועד להיכרות והתנסות של התלמידים עם תכנים לימודיים מתוקשבים ולניהול שיח עם המורה במרחב הלמידה הכיתתי שבאתר בית הספר וכן היכולת של ספקי התוכן והתשתיות ללמידה מרחוק לתת מענה אפקטיבי בזמן חירום.

המידע על למידה מרחוק בשעת חירום נועד לאפשר הפעלת שגרת לימודים מרחוק בבית הספר בשעת חירום - מצב בו נמנע מהלומדים להגיע לבית הספר לתקופת זמן שיכולה להימשך מספר ימים עד כמה שבועות. במצב חירום הפעילות מתקיימת בפורטל הבית ספרי המהווה שער כניסה למרחבי הלמידה הכיתתיים והתקשורת הבית ספרי ומשמש ערוץ תקשורת חברתי, ייעוצי ולימודי. במסגרת ההיערכות לשעת חירום, יש לבצע פעולות חשובות בפורטל הבית ספרי - עדכונים והבלטות בדף הבית, ובדפים האחרים בפורטל הבית ספרי. ​ ניהול הלמידה בפורטל הבית ספרי מאפשר למורים לקיים שגרת הוראה מבית הספר, מהבית, או ממרחב הוראה אחר, כאשר התלמידים לומדים בביתם ושומרים על קשר עם מוריהם ועמיתיהם באמצעות רשת האינטרנט.כל הפרטים בענן החינוכי של משרד החינוך משימה לשכבת א' משימה לשכבת ב' משימה לשכבת ג' משימה לשכבת ד' משימה לשכבת ה' משימה לשכבת ו'