יום ה', טז’ באדר א' תשע”ט
דף הבית מרחבי כיתה מרחבי מקצוע webtop מרחב מורים פינת היועצת יצירת קשר.
ב-10 בדצמבר 1948, הכריזה האסיפה הכללית של האו"ם, את "ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם". מאז, מציינים ביום זה את יום זכויות האדם. אמנה בדבר זכויות הילד היא אמנה בינלאומית השואפת לקבוע את זכויותיהם הפוליטיות, האזרחיות, הכלכליות והתרבותיות של ילדים ומתבגרים.

מרבית חברי האומות המאוחדות אישרו אמנה זו, בין אם בצורה מלאה ובין אם בצורה חלקית. עצרת האו"ם הסכימה לאמץ את האמנה ולצרפה לחוקים הבילאומיים ב-20 בנובמבר 1989. בספטמבר 1990, האמנה נכנסה לתוקף, לאחר שאושררה על ידי מספר המדינות המינימליות הנדרשות. בישראל אושררה האמנה ב-4 באוגוסט 1991 ונכנסה לתוקף ב-2 בספטמבר 1991. האמנה חוברה במשך עשור על ידי ועדת האו"ם בדבר זכויות הילד והיא מגדירה כי ילד הוא כל ייצור אנושי מתחת לגיל 18, אלא אם כן חוק המדינה קובע גיל צעיר יותר. "...זכותו הראשונה והבלתי ניתנת לערעור של הילד היא להביע את מחשבותיו ולקחת חלק פעיל בשיקולינו ובפסיקותינו על אודותיו. כאשר נגדל לכדי כבוד ואמון, כאשר הילד עצמו ייתן אמון ויאמר מה זכותו – תהיינה פחות חידות ושגיאות." יאנוש קורצ'אק כל ילדה וילד בישראל זכאים ליהנות מזכויות ללא יוצא מהכלל, וללא כל הבדל של גיל, מין, גזע, אמונה, דת, מוצא, מצב בריאותי, שכלי, נפשי, או כל טעם אחר. מידע והצעות לפעילויות באתר משרד החינוך זכויות אדם והילד- מערכי שיעור.doc אני רוצה לקום בבוקר ולא לפחד שידחפו אותי, שיכשילו אותי, שילעגו לי. אני רוצה לקום בבוקר ולדעת שיקשיבו לי, שיתחשבו בי, שיאמינו בי. אני רוצה לקום בבוקר ולדעת, שכל האנשים הם אחים שלי, אני רוצה לקום בבוקר בשמחה אסתר קל זכויות הילד- סרטונים זכותי לדעת-סרטונים קישור למשרד החינוך מאגר נושאים ומידע מאתר משרד החינוך מאגר מעולה של קישורים בנושא מפתח הלב- ערך השונות בין הצילצולים סרטונים ציפורים על חוט תייל- סרטון מכללת קי- קבלת השונה מכללת קי- הנושא השנתי קישורים לשירים סירטונים ועוד מערכים מעולים של תנועת הצופים שווים ושונים קבלת השונה- מאגר קישורים ערבות הדדית- מערכי שיעור מפתח הלב ערך הכבוד מינהל חברה ונוער "האחר הוא אני" מערך שיעור מנקודת מבט מוסיקאלית * זכויות הילד במשפחה – אתר משרד החינוך * הצהרת זכויות הילד בישראל * המועצה הלאומית לשלום הילד * זכויות הילד באתר "עופרים" * זכויות הילד, התלמיד והאדם – מכללת קיי * זכויות הילד – אתר מט"ח * הצהרת זכויות הילד של יאנוש קורצ'אק – אתר לוחמי הגיטאות * יום זכויות הילד – מתי"א חולון * זכויות התלמיד - אתר משרד החינוך * אמנה בדבר זכויות הילד – אתר בצלם * זכויות האדם וזכויות הילד – משרד החינוך – חומרי למידה * זכויות הילד, חומר למחשבה – אתר לזכויות האזרח *זכויות הילד – מתי"א בת ים *זכויות הילד – מתי"א תל אביב *יום הילד הבינלאומי – חדשות גלים *לומדים זכויות , ספרות וקטעי שירה – אתר משרד החינוך *זכותי אחריותי – אתר מנהל חברה ונוער *שווים ושונים – מתי"א תל אביב סרטונים קצרים המותאמים לכתות הנמוכות כפתיח- אך גם לגבוהות זכויות אדם- (אנשים קטנים הם סרטונים באנגלית, ולא כולם מותאמים/ברורים לקטנים) ילדים מצירים זכויות- מומלץ לכולם אך גם מתאים לפני הפעילות של קבוצות המובילות (ד-ו) בחדר של חני- 4 דקות דיון בנושא לשכבת ה'-ו' להקרין הסרטון על תולדות זכויות האדם מרטין לותר קינג- בריינפופ מהטמה גנדי - בריינפופ נלסון מנדלה והאפרטהייד – בריינפופ אברהם לינקולן - בריינפופ אפרטהייד - בריינפופ סרטון עבור כל זכות- באתר יש גם היסטוריה של זכויות האדם, להעשרת המורים