יום ב', יט’ בתמוז תשע”ט
דף הבית מרחבי כיתה מרחבי מקצוע webtop מרחב מורים פינת היועצת יצירת קשר

זמני שיעור והפסקות התחלה סיום שעור ראשון 08.00 08.50 שעור שני 08.50 09.40 הפסקת אוכל 09.40 09.55 הפסקת חצר 09.55 10.15 שעור שלישי 10.15 11.00 שעור רביעי 11.00 11.45 הפסקה 11.45 12.00 שעור חמישי 12.00 12.50 שעור שישי 12.45 13.35 הפסקה 13:35 13:40 שיעור שביעי 13.40 14.25 שיעור שמיני 14:25 15:10