יום ב', ד’ באב תשע”ח
דף הבית מרחבי כיתה מרחבי מקצוע webtop מרחב מורים פינת היועצת יצירת קשר.

פריסת טיולים וסיורים לשנת תשע"ח כיתות א'-ו' שכבה סיור/יעד תיאום תאריך א' סיור ב"גן סיפור" יציאה רגלית ב8:15 9:00- 11:00 18/3/18 יום א' א'1+א'2 19/3/18 יום ב' א'3 20/3/18 יום ג' א'4 א' טיול שנתי – 8:00- 13:30 פרדס מינקוב כל השכבה תאריך 31/12/17 יום א' א' מוזאון האדם והחי ר"ג יציאה ב8:15 יום שני 09.04.18' כל השכבה 9:30-12:30 ב' בית המקרא רמת גן "אליעזר ורבקה" יצאה ב8:00 9:00-11:00 4.2.18 יום א ' 9:00 כיתה ב1 11.2.18 יום א' 9:00 כיתה ב2 18.2.18 יום א' בשעה 9:00 כיתה ב'3 18.2.18 יום ב' בשעה 9:00 כיתה ב'4 ב' טיול שנתי – 8:00- 13:30 נחל שורק תאריך 31/12/17 יום א' ב' מוזאון האדם החי ר"ג יציאה ב8:15 יום שני 16.04.18 כל השכבה 9:30- 11:30 ג' מכון וייצמן יציאה ב9:15 יום א' סיור בשעות 10:00-13:00 כולל סדנת גלידה22/10/17 ג' טיול שנתי – 8:00- 14:30 החווה של חווה 29/4/18 ג' חירייה טרם נקבע תאריך ד' עירי חולון- מוזיאון חולון 8:30- 11:30 19/11/17 יום א' ד'1 23/11/17 יום ה' ד'2 26/11/17 יום א' ד'3 ד' טיול שנתי – זיכרון יעקב 8:00- 15:30 כל השכבה22/4/18 ד' מועצה לישראל יפה 8:00-12:30 22.10.17 יום א' כל השכבה שכבה סיור/יעד תיאום תאריך ה' מרכז חוסמסה סיור מקוון 9:00- 12:00 הליכה רגלית יום א' 12/11/17 ה'3+ה'4 יום ב' 13/11/17 ה'2 יום ג' 14/11/17 ה'1 ה' טיול שנתי – ירושלים 7:30- 18:00 טיול לירושלים 22/4/18 תאריך 29/4/18 יום א' ה' טיול משני לשפלת יהודה 22/10/17 יום א' 8:00 14:00 ה' מוזאון המכון והסביבה פ"ת 3/12/17 ה'3+ה'4 10/12/17 ה1+ה'2 8:15-11:45 ו' מרכז מורשת - 21.12.17-יום חמישי 26.12.217 -יום שלישי. 28.12.17-יום חמישי יציאה מבית ספר ב8:00 8:30- 11:30 ו' מחנה מעפילים פארק נשר ונחל השופט תאריך 29/4/18 יום א' יום א' מ8:00- 18:30 ו' מועצה לישראל יפה 8:00- 12:30 יום א' 29/10/17 כל השכבה ו' טיול משני - פארק אלונה וחפציבה 8:00- 14:00 יום א' 3.6.18